Příroda se vrací k nám

Náš ryzlink je-štěrkový, opravdu převládají křemeny, kameny (žula, rula) a písek
a ještěrky.

Při práci ve vinici nejsme osamoceni. Kromě kamenů, štěrku a ještěrek nám často dělají společnost cvrči, světlušky a jiná "havěť", motýly nevyjímaje.

To je pro nás největší odměna za naši práci ve vinici.

Uveřejněno dne 05/15/2009